'Uit de pen van'

Klik op onderstaande knop en lees verhalen van en interviews met KWA leden en docenten.  

Een interview met Jan Nico van den Ingh, september 2022

Uit de pen van Willem Jansen, juli 2022

Uit de pen van Ingrid Edel, juni 2022

Uit de pen van Annemiek Begas, mei 2022

Uit de pen van Frank Spreekmeester, april 2022

Uit de pen van Pim Vijftigschild, maart 2022

Uit de pen van Jan van Weeren, februari 2022

Uit de pen van Gerda Hendriks, december 2021

Uit de pen van Annemarie Knaven, november 2021

Uit de pen van Corrie Evenhuis, oktober 2021

Uit de pen van Michel Coetsier, september 2021

UIt de pen van Louise Robert, juli 2021

Uit de pen van Ferry van den Boom, juni 2021

UIt de pen van Rieke Vermeer, mei 2021

Uit de pen van Arend Pieper, april 2021

Uit de pen van Loes Gast, maart 2021

Uit de pen van Marga Knaven, februari 2021

Uit de pen van Hans ter Beek, januari 2021

Op bezoek bij Ton Suurenbroek, december 2020

Uit de pen van Christien KIein, november 2020

De KWA in Coronatijd, door de ogen van Chris Los, oktober 2020

De KWA in Coronatijd, door de ogen van... Jacques Jansen, Maire Therese Hageman, Jos van Gessel, juni 2020

Uit de pen van Susan Sieders, mei 2020

Uit de pen van Coby Tien, april 2020

Uit de pen van Ida Bontius, maart 2020

Uit de pen van Jetse van der Veen, februari 2020

Uit de pen van Margreet Heinen, januari 2020

Uit de pen van Ineke Coenen, december 2019

Uit de pen van Babs van Gorkum en Nel Dekker, november 2019

Uit de pen van Ank, oktober 2019

Uit de pen van Jaap H.P. Waanders, juli 2019

Uit de pen van Ans van den Eijnden, juni 2019

Uit de pen van Gijs Kok, mei 2019

 

Verkoopexpositie drukbezocht

Op zondag 14 april 2024 hield de KWA een verkoopexpositie waar werk van onze eigen leden te koop werd aangeboden. We mochten veel belangstellenden ontvangen en er zijn diverse kunstwerken verkocht. Hieronder een paar foto's van deze geslaagde dag.

 

Presentatie KWA bij het Kunstcafé in Rozet, Arnhem
presentatie Rozet 28 07 2022

Op 28 juli 2022 hebben bestuursleden Christien Klein en Gerda Hendriks in Het Kunstcafé in Bibliotheek Rozet in Arnhem een presentatie gegeven over de KWA. Hiervan is een livestream gemaakt, die je terug kunt kijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=gldI2AMHCxc.
De presentatie van Gerda begint na 24.04 minuten. De presentatie van Christien na de pauze begint na 58.22 minuten.

Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.

Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

   
   

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis