Uit de pen van Ferry van den Boom

 
Mythologie als inspiratiebron

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door de tekenkunst omdat ik mijn verbeelding daarin kwijt kan. Vaak maakte ik als kind allerlei krabbeltekeningen op de boven- en zijranden van kranten en verscheurde tijdschriften om nieuwe vormen te maken. In 1970 nam ik schilderles van Wim Mulder in zijn atelier “het Riseloo” te Otterlo. Wim was kunstschilder, maakte glasobjecten en was teken- en schilderdocent  Van hem heb ik het ambacht olieverf schilderen geleerd.
Van beroep ben ik sinds 1975 verpleegkundige, in 1990 kon ik aan de opleiding “docent tekenen” deelnemen bij de TeHaTex te Nijmegen. Aangezien het een deeltijdopleiding was, kon ik dit goed combineren met mijn dienstenrooster in de kliniek. Daarna ben ik doorgestroomd naar de vervolgopleiding docent CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming) aan de HKA te Arnhem en heb ik enkele jaren kunstgeschiedenis gegeven aan de Scholengemeenschap Stevensbeek. Sinds 2014 heb ik met twee schildervrienden een atelier in Rheden. Via Hans ter Beek, de vorige voorzitter, ben ik in contact gekomen met het zomeratelier van de KWA en ben in 2018 na mijn pensionering lid geworden van de KWA.  
In mijn schilderwerk ben ik geïnspireerd door verhalen uit de mythologie. Mythen zijn beeldende vertellingen die ons besef bijbrengen over levensvragen “Wie zijn wij, hoe zijn we hier in deze wereld gekomen, een wereld die vol is van andere culturen en natuurverschijnselen”. Het zijn vragen die de mensheid altijd tegenkomt en er een antwoord op probeert te vinden.  

Ferry van den Boom Muhammed Ali      Ferry van den Boom boksgevecht      Ferry van den Boom voetbalvreugde

- Drie foto’s van mijn werk met het onderwerp “Helden”.
Foto 1 toont een jonge Muhammad Ali in een geposeerde bokshouding. Ik probeer hiermee niet alleen de bokser Muhammad Ali te schilderen maar ook zijn andere kwaliteiten naar voren te brengen oa. activist tegen de oorlog in Vietnam, entertainer en filantroop.
Foto 2  laat een scène zien van het boks gevecht tussen wereldkampioen bokser Mike Tyson en de jonge bokser Buster Douglas. De moeder van Buster was enkele dagen voor het gevecht overleden en hij had niets te verliezen en gaf alles in de ring. Tegen alle verwachtingen in won Buster Douglas het gevecht en werd alom geprezen om zijn moed en zijn liefde voor zijn moeder.
Foto 3 geeft drie helden weer van voetbalclub Arsenal na het behalen van de titel in 1998. Patrick Viera bespringt de ruggen van zijn ploeggenoten Sol Cambell en Ashley Cole. De emoties spatten ervan af ook bij de supporters -

Een mythologie kan door de tijd heen veranderen en met onze tijd meegroeien. Een belangrijke specialist op het gebied van Mythologie was Joseph Cambell. Hij legt in zijn werk
uit: “Mensen houden van hun helden omdat de held zich waagt vanuit de gewone dagelijkse wereld in een wereld van bovennatuurlijke wonderen”. “Daar vecht hij tegen mythische krachten en behaalt hij een beslissende overwinning. Dan keert hij terug van zijn avontuur naar zijn volk met het vermogen om zijn overwinning met zijn medemensen te delen”.                   


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

   
   

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis