Uit de pen van Ingrid Edel

Door de docent ga ik anders naar mijn werk kijken.

21 jaar geleden ben ik gestart met de cursus keramiek op de Vrijeacademie in Zevenaar. Het draaien met klei heeft me altijd geïntrigeerd en na een jaar gedraaid te hebben begon ik me te interesseren voor het boetseren.
De Vrijeacademie hield op te bestaan en de groep verhuisde naar Tolkamer waar we in het atelier van onze docent Marga Knaven de keramiek avonden voortzetten. Marga’s atelier werd ingenomen door de cursisten en hun creaties, ze kon niet meer doorlopend werken aan haar eigen projecten door ruimtegebrek. Het werd tijd een andere locatie te zoeken. Zo zijn we met Marga bij de KWA terecht gekomen.
De begeleiding van een vakdocent vind ik belangrijk, zij zorgt ervoor dat je anders naar je werk gaat kijken. Je kunt jezelf ontplooien door goede feedback en advies. Je wordt geïnspireerd om met de diverse materialen te gaan werken, ze te voelen en je te laten leiden, om uiteindelijk iets eigens te creëren.
Door de tijd heen ben ik gaan experimenteren met diverse vormen en verschillende kleisoorten van porselein tot chamotte grof en fijn. Ik moet het onderwerp of de vorm eerst bestuderen en in mijn hoofd hebben wil het uit mijn handen komen.
Glazuren vind ik het moeilijkst, ik werk dan ook graag met onder pigmenten dan weet ik hoe de kleuren er na het bakken uit komen te zien. Met kant en klare glazuren weet je niet hoe de uiteindelijk kleur zal worden. De temperatuur van de oven kan kleuren veranderen, het eindresultaat is dan ook altijd weer een verrassing. 
Ingrid Edel 1Ingrid Edel 2Ik werk ook graag met porselein. Het zachte materiaal voelt goed, maar is erg bros en teer. Je moet het materiaal aanvoelen en je laten leiden, op zoek naar de grenzen van de mogelijkheden.

Ingrid Edel 3Ingrid Edel 4De zee en alles wat erin leeft, fascineert mij. Ik maak graag gebruik van alle mooie vormen en kleuren van koralen, vissen en schelpdieren. Ik neem de tijd voor elk project. Hoelang ik er mee bezig ben, telt voor mij niet, het eindresultaat vind ik belangrijk. Het leuke is dat je geboetseerde objecten kunt beschilderen. Het is heerlijk om deze twee kunstvormen te combineren, hoe fijner, hoe beter het me bevalt.
Ingrid Edel 5Ik vind het werken met klei vaak therapeutisch, vooral na een vermoeiende dag bruis ik dan weer van energie (slaap dan niet!). De woensdagavond groep is erg gezellig. We helpen en stimuleren elkaar. Met mijn werk heb ik aan diverse exposities deelgenomen: Huize Kernhem te Ede 2009; diverse exposities op de KWA; ‘Kunst in de kas’, expositie in de druiven kassen in Doornenburg 2010; 2011 Expositie ‘Keramische objecten in de Dr. Bosschool in Arnhem; 2010 en 2011 ‘Expositie en zomerfair Kerk Rozendaal‘; KWA verkoop expositie mei 2015 en mei 2017; In 2019 de KWA expositie in het gemeentehuis Arnhem.

 

 

 


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

   
   

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis