'Uit de pen van....'

Maandelijks vertelt een van onze leden of docenten zijn of haar ervaringen, mooie momenten, anekdotes of belevenissen bij de KWA. Deze maand: Margreet Heinen

"Vanaf het begin heb ik mij thuis gevoeld bij de KWA en dat is nog steeds zo".

Een jonge Margreet met ondertekstIn september 1990 begon ik als jonge docente met het begeleiden van de maandagavond, de dinsdagavond en de donderdaggroep van de KWA. Ab Dekkers, de oprichter van de KWA, was met pensioen gegaan en in plaats van hem werden drie jonge docenten aangenomen die zijn dagdelen overnamen: Jos van Gessel, Manja Moos en ik. De deelnemers die al jarenlang gewend waren aan de lesmethoden van Ab, moesten wennen aan de manier waarop wij onze groepen begeleidden. Mijn lessen model- en portrettekenen en schilderen waren afgeladen vol, soms wel 24 man/vrouw zaten tafeltje aan tafeltje muisstil te tekenen en te aquarelleren. Van lieverlee bracht ik daar verandering in door mensen te stimuleren om een ezel te pakken en met andere materialen te gaan werken zoals houtskool of acrylverf. Er werd meer naar elkaars werk gekeken en zelfs gepraat tijdens de lessen. Een deel van de leden viel af omdat ze niet konden wennen aan onze nieuwe aanpak. Maar er kwamen gelukkig ook weer nieuwe deelnemers op af.

Vanaf het begin heb ik mij thuis gevoeld bij de KWA en dat is nog steeds zo. Ik ben erg blij dat ik hier mijn kennis kan delen. Het samenwerken en overleggen met collega’s en het bestuur is ook erg fijn. Je bent hier niet zomaar een docent maar er wordt naar je geluisterd. Omdat ik mij erg betrokken voelde bij het reilen en zeilen van de KWA en in de buurt woonde werd ik de docent die bij elke bestuursvergadering aanwezig is.
In de loop van de jaren heb ik veel verschillende collega’s, besturen en leerlingen meegemaakt. Iedere wissel brengt weer de nodige veranderingen teweeg. Elke docent brengt weer nieuwe ideeën en kennis in, elk bestuur geeft ander accenten en invulling aan het beleid. Iedere nieuwe leerling vraagt zijn / haar aandacht en benadering. Het begeleiden van de leden en alles wat er gebeurt in de vereniging is nooit saai maar is een heel dynamisch gebeuren. Het Is dan ook niet vreemd dat de meeste docenten al heel lang verbonden zijn met de KWA. Margreet de docent met ondertekst
De ontwikkelingen in de kunst staan ook niet stil: er is zoveel meer dan het traditionele tekenen en schilderen, beeldhouwen en boetseren, maar helemaal zonder wil je ook niet… Gelukkig kunnen we bij de KWA op een organische manier meegroeien met wat de tijd en de leden van ons vragen. In 2020 wordt er weer een volgende stap gedaan: het opnieuw inrichten en duurzaam maken van ons gebouw en daarnaast het programma van de verschillende dagdelen afstemmen op de toekomst, op de jongere generatie. Met veel genoegen en voldoening kijk ik terug en ik verheug me op de ontwikkelingen die nog gaan komen. Voor dit nieuwe jaar wens ik iedereen ook weer een nieuwe stap voorwaarts in zijn/haar creatieve ontwikkeling toe!

 

 

 

 

 

 

 


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis