De KWA in coronatijd door de ogen van....Chris Los

 

Grafische Technieken via zoom in tijden van corona.

Dat het bestuur en de docenten van de KWA zo snel met een oplossing kwamen in het begin van de corona tijd om de leden bij de les te houden en weer aan de les te krijgen was heel bijzonder. Het gaf heel veel inspiratie omdat we tips en projecten kregen van de docenten om iets thuis te doen en het hielp ook op het sociale vlak omdat we elkaar zagen en de resultaten en problemen konden bespreken. Ik deed mee met de grafiek zoom van Merlijne.
Grafiek maken zonder pers betekent dat je op een andere manier moet werken dan op de KWA. Ik had papier, piepschuim, linoleum en blokprint inkt. Ik hamster sowieso oude kranten en doekjes, dat was geen probleem. Mijn eerste poging was met piepschuim. Inkt er overheen rollen en bloemen erop drukken. Papier erop leggen en drukken met de bolle kant van een lepel. Het resultaat vond ik niet mooi. Daarna had ik in het piepschuim getekend en daar inkt overheen gerold. Dat werkte beter. Merlijne adviseerde om dunner papier en een vertragingsmedium voor de inkt te gebruiken, dat werkte beter en gaf goede afdrukken.

Chris Los 1 Chris Los 2 Chris Los 3

 De volgende poging was met linoleum. Ik had een tekening opgezet, inkt er overheen en op het papier gedrukt. Dat werd ook niet goed. Ik bleek het papier er bovenop te moeten leggen en niet er onder. Dan kan je namelijk harder drukken met een lepel of iets anders. Toen heb ik een paar goede afdrukken gemaakt en deze opgepimpt met een beetje verf.

Chris Los 4

Chris Los 5

Ik vond het een uitdaging en leuk om steeds te proberen tot het goed ging. Het was uiteindelijk een succes dankzij de zoom lessen. Ik had geen grafiekjes gemaakt zonder de hulp en inspiratie van Merlijne en de groep. En het maakte de lockdown iets aangenamer.


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis