Uit de pen van Reinout Werschkull

De KWA middag is een uitje, een vrijplaats waarin ik mag luisteren naar m’n (schilder)gevoel.

Mijn eerste landschapstekening (met rapportcijfer negen) maakte ik op mijn 13e op het Jeruzalemcollege in Venraij. Ik ben altijd al gefascineerd door landschappen: van de weidse luchten in Friesland, tot de woestijn van Zuid-Marokko, en van de skyline van Rotterdam tot de heuvels van midden-Frankrijk. Toen ik 15 was had ik een treinbaan op zolder waarop naast Fleischmann spoor-N treinen ook een realistisch Frans heuvellandschap met rotsen, bossen en een dorpje. Gemaakt van kippengaas en papier-maché.
In mijn werk werd ik grafisch ontwerper en daarna wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van invloed van landschapskenmerken op de psyche van mensen. Het schilderen van landschappen en landschapselementen bij de KWA is een mooie apotheose.

Maar het is niet makkelijk. Wat wil ik uitdrukken? Ik kan immers zoveel doen. Alles bijna. Wil ik een bestaande foto naschilderen of lekker spatten met verf? Wil ik iets op een A5-papier kriebelen of groots en meeslepend op een A0-formaat met een grote roller aan de slag? Want mijn beleving van de KWA is een vreemde. Je kunt lid worden en op het dagdeel waarvoor je je hebt aangemeld aan een tafel plaatsnemen. Maar dan komt er geen les. Er komt geen centrale begininstructie hoe je een (basis)landschap op kunt bouwen in acrylverf of olieverf. Ik vroeg er naar, maar echt: ‘geen les’. Dus zocht ik op Udemy.com op schilderlessen en vond er een aantal die aspecten van het schilderen uitlegden. Het huiswerk van die online-cursussen was dan weer mijn onderwerp voor bij de KWA.

Wat ik leuk vind bij de KWA is dat je je per lessenblok weer bij een andere docent kunt inschrijven. Zo kom je in verschillende cursistengroepen terecht, maar krijg je vooral ook met verschillende docenten te maken. En daar begon ik de grote meerwaarde van de KWA in te zien. Ik vind het nog steeds een manco dat er geen beginnerscursussen zijn, maar de docenten geven persoonlijke aanwijzingen. En sommige docenten dagen je ook uit om dingen te proberen die buiten je ‘comfortzone’ liggen. Dat brengt mij op mijn huidige driesprong tussen basis teken- en schilderoefeningen, mijn bewondering voor de ambachtelijke vaardigheid van medecursisten die figuratieve schilderijen maken en dat weer loslaten om naar abstracte landschapsessenties te gaan.

Ook leuk zijn de medecursisten, de koffiepauze met sociaal contact en vooral hen schilderend bezig te zien. Nog beter gezegd: te horen wat de docent zegt over proces en werk bij een buurman of buurvrouw. Ik ben nu twee jaar lid en heel langzaam maar zeker verzamelen zich in mijn hoofd vaardigheden, manieren van kijken, kleurenkennis, verfinzichten en voorbeeldwerk van inspirerende kunstenaars. Met die combinatie kan ik steeds complexere dingen uitproberen. Ik ervaar mijn KWA middag steeds meer als een uitje, een vrijplaats waarin ik niets hoef, behalve te luisteren naar mijn eigen (schilder)gevoel.
Ik heb nog één wens, en die mag ik zelf realiseren. Door de laatste loodjes van een verbouwing thuis liggen alle spullen van twee andere kamers in mijn atelierkamer. Jullie raden het al: wèg atelier. Even verder timmeren, sauzen en vloeren leggen, spullen terug en ik kan op avonden thuis ook weer met verf aan de slag. Want dat is mijn weg naar meer ‘eigen’ werk: veel leren en proberen in Schaarsbergen en ook thuis.                 


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

   
   

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis