Uit de pen van Hans ter Beek

 

De eerste vier jaren bij de KWA

Hans ter Beek zelfportretAl mijn hele leven vind ik tekenen en schilderen leuk. Op de lagere school kreeg ik een keer een dertien voor tekenen en ooit heb ik ook een tweede prijs gewonnen bij een tekenwedstijd voor jongeren in Enschede. Logisch dat je dan een vak kiest waar je van je hobby je werk kunt maken. Als architect heb ik in alle schaalgebieden van ons vak mogen werken van interieur tot grootschalige stedenbouw en dit zowel in Nederland als daarbuiten. Ruim vier jaar geleden heb ik de website van de KWA gevonden en ben een keer binnengelopen op een donderdagmorgen. Marijke Postma gaf een les modeltekenen. 'Teken maar mee', zei ze, 'we praten straks wel verder'. En dus werd ik lid.

Na een paar weken kwam bij het koffiedrinken het probleem van het bestuur ter sprake. Al te lang was Arjen van Kalsbeek, als externe, zowel voorzitter als penningmeester. Hij wilde graag stoppen, maar opvolging vinden was blijkbaar lastig. Wie mij omgepraat heeft, weet ik niet, maar drie maanden later was ik voorzitter met als eerste taak het vormen van een nieuw en compleet bestuur. Ik heb enorm geluk gehad, achter elkaar vonden we Jacques Jansen, Dinie Rengers en Gerda Hendriks bereid om een rol in het bestuur op zich te nemen. Margreet Heinen was voor ons het “geheugen van de KWA”, want we waren alle vier nieuwkomers. Maar alle vier met een missie, als je lid bent van een vereniging dan moet je met elkaar ook zorgdragen voor die vereniging. Een vereniging is geen bedrijf waar je een product koopt, nee, je hebt samen ook de zorg voor het product en de vereniging.

Hans ter BeekWe hebben geprobeerd de KWA opnieuw te definiëren op zijn belangrijkste kenmerken: de leden, de docenten met hun lesaanbod en de huisvesting. Die drie elementen bepalen de aantrekkelijkheid van de KWA. Door daar zorgvuldig aan te werken is de vereniging gegroeid tot ruim 300 leden. Het aanbod aan dagdelen en lessen kon daardoor worden uitgebreid.
In 2019 mochten we ons 50-jarig bestaan vieren met diverse festiviteiten. De tentoonstelling in het gemeentehuis van Arnhem was het hoogtepunt. Afgelopen jaar was de uitdaging anders. Corona noodzaakte ons na te denken over de mogelijkheden die het virus ons nog toestond. Ook dat is gelukt. Hopelijk kunnen we dit jaar het einde van de beperkingen vieren met een paar leuke activiteiten. Maar de organisatie daarvan laat ik graag over aan Christien Klein. Zij heeft in de bestuursvergadering van november mijn rol als voorzitter overgenomen. Ik vind dat een vereniging als de onze niet te lang dezelfde voorzitter moet hebben. We moeten optimaal gebruik maken van de creativiteit die we in onze gelederen hebben.


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

   
   

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis